Uppstartsmöte för Erasmusprojekt i Vilhelmina

Mellan 25 och 28 oktober befinner sig ett antal lärare och skolledare från fyra olika länder i Vilhelmina för att dra igång Erasmus Plus-projektet GIST tillsammans med elever vid Malgomajskolans samhällsvetenskapsprogram.

GIST är en förkortning för Gender Issues in Schools – Tackle the Problem, vilket är projektets hela namn. Syftet är att undersöka och att till det bättre påverka olika typer av likabehandling, som sedan de olika skolorna kan komma att lära av varandra. Malgomajskolan kommer till exempel att ta sin utgångspunkt i skolans redan existerande likabehandlingsplan, den franska skolan sociala aspekter, den bulgariska skolan romernas utsatta situation etc.

Koordinerande skola är Europeiska Skolan i Karlsruhe, Tyskland. Förutom Malgomajskolan deltar Collège Vauban i Strasbourg (Frankrike), SU Sveti Kliment Ohridski i Dalgopol (Bulgarien) samt flickskolan Notting Hill and Ealing High School i London (Storbritannien).

Ungefär hälften av tiden i Vilhelmina är avsatt för möten. Eftersom Malgomajskolan är knökfull kommer mötena att ske i  Lokal 6 på Folkets hus. Men även kulturella inslag är inplanerade. Torsdagen den 26 oktober mellan 1300 och 1430 kommer våra gäster att få inblick i den samiska kulturen uppe vid samevistet genom Vualtjere Duodjis försorg.  Om intresse finns för intervju och/eller fototillfälle kanske det gör sig bäst där.

För mer information, kontakta:

Leif Thorsson, internationell koordinator för de studieförberedande programmen: 070-6795223

 

Helena Renman, biträdande rektor för de studieförberedande programmen: 070-3237825

 

 

Studieresa till det heliga landet

Emma Selberg, Jennie Sydlén och Matilda Moritz, som samtliga är lärare inom samhällsorienterande ämnen vid Malgomajskolan, kommer under nästa vecka när eleverna har höstlov, att befinna sig på en fortbildningsresa i Jerusalem.

Under resan kommer de att på olika sätt kunna fördjupa sig i de tre abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam.  Föreläsningar, studiebesök såväl som möjlighet att medverka vid religiösa ritualer är inplanerade.

Fortbildningsresan har möjliggjorts tack vare ett stipendium från Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande (SFUB), vars syfte är att verka för allmän folkbildning och som varje år delar ut kurs- och resestipendier till lärare.

För mer information, kontakta:

Emma Selberg, 070-5453621