Erasmusprojekt om likabehandling på Samhällsprogrammet

Mitt i sommaren kom det goda nyheter från Bryssel. Det Erasmus Plus-projekt där Malgomajskolan var medsökande tillsammans med fyra andra gymnasieskolor hade tagit sig igenom nålsögat. Projektet heter GIST – Gender Issues in Schools: Tackle the Problem.

Den koordinerande skolan för projektet är Europeiska Skolan i Karlsruhe, Tyskland. Förutom Malgomajskolan är också Collège Vauban i Strasbourg, Notting Hill and Ealing High School i London samt SOU Sveti Kliment Ohridski i Dalgopol (Bulgarien) partners i projektet. Skolorna kommer att, utifrån sina olika behov, jobba med olika aspekter av likabehandling och antidiskriminering.  Den engelska skolan är en ren flickskola och den bulgariska skolan har en hög andel romska ungdomar vilka har en tendens att i större utsträckning än andra hoppa av skolan i förtid, för att ta ett par exempel.  Malgomajskolan kommer att för sitt arbete ta sin utgångspunkt i skolans redan existerande likabehandlingsprogram.

Malgomajskolan har sedan länge olika Erasmus-projekt för yrkesprogrammen, men senast ett EU-projekt hade fokus var på något av de studieförberedande programmen var över fem år sedan.

Projektet kommer att kickas igång på allvar under den andra halvan av oktober månad, då 2-3 lärare från de övriga skolorna besöker Vilhelmina och Malgomajskolan för en upptaktsträff.

För mer information, kontakta

Leif Thorsson, internationell koordinator, högskoleförberedande programmen, 0940-14215, 070, 679 52 23

Helena Renman, biträdande rektor högskoleförberedande programmen, 0940-14238, 070-323 78 25

 

 

Team-building på hög nivå

Camp Heligfjäll har blivit en fast tradition för Malgomajskolan. I år är det sjätte året på raken som läsåret inleds för de nya förstaårseleverna (och några språkintroklasser) med aktiviteter vid Heligfjällets fot, knappa 40 kilometer från Vilhelmina tätort. Om vädret och tiden tillåter blir det även korvgrillning på toppen, 758 meter över havsytan.

Syftet är att eleverna i klasserna snabbt ska lära känna varandra och sina klassföreståndare,  men även att hinna med några obligatoriska moment på kursen Idrott och Hälsa 1 – bland annat hjärt- och lungräddning. Det är också en chans för skolledningen och elevhälsan att tidigt hinna informera de nya eleverna om skolans policy och vilken hjälp man kan få om studierna och/eller livet i stort krånglar.

De första åren ingick även en övernattning, men på grund av sensommarvädrets lynnighet har vi på sistone övergått till dagsutflykter med buss, där olika program under fem dagar befinner sig i Heligfjäll. Camp Heligfjäll tycks också vara ett uppskattat inslag hos eleverna och en tradition vi ämnar fortsätta med.

För mer information, kontakta:

Per Lindberg, rektor Malgomajskolan (och boende i Heligfjäll), 0940-14223, 070-265 22 14