Malgomajskolans mångårige rektor Anders Åkerman har lämnat jordelivet nästan 95 år gammal.

Nedanstående historiska text (han var historiker i grunden) publicerade han strax före sin pensionering 1989.

Avtackning av Anders Åkerman 1989 (Källa: Vilhelmina fotoarkiv)

Malgomajskolan fick sitt namn i början av 1970-talet efter att tidigare ha varit så kallat allmänt läroverk med realskola och gymnasium

Byggnad 1:s norra flygel blev färdig redan 1953, tillbyggdes 1959 med flygeln närmast Skolgatan samt mellanliggande f d aula och bibliotek. Renovering och viss ombyggnad skedde 1970.

År 1966 fick Vilhelmina liksom hela landet det nya gymnasiet med ekonomisk och teknisk linje (som tidigare fanns bara på två orter i varje län) och 1971 integrerades yrkesskolorna och det nya kallades gymnasieskola.

Gymnasiet startade i Vilhelmina redan 1961 med real- och latinlinje och på 70-talet fick vi tvååriga linjer; Social, Distribution och kontor, Konsumtion, Elteleteknisk, Fordonsteknisk (fanns sedan tidigare i yrkesskolan) och Verkstadsteknisk linje. Påbyggnadskurser (3:e året) på Fordon och El har tillkommit de senaste åren.

Den tvååriga turist- och hotellutbildningen med riksintag startades runt 1980.

Byggnad 2 var färdig 1964 och byggnad 3 i olika etapper runt 1979.

Bland människor som verkat här kan nämnas Börje Nygren, vilken som rektor var pådrivande så att gymnasiet startade och skolstyrelsens ordförande Arvid Jonsson från Meselefors.

Skolchefen, den nästan riksbekante Elis Essegård med sina teateramatörer och författande om det och hans humoristiske efterträdare schackspecialisten Karl Lindholm bör också nämnas. Roald Sandberg, tidigare studierektor här, började med en utredning och turist- och hotellutbildningen. Bernt Sjöberg, också tidigare studierektor, tog initiativet till den traditionella rutschkaneutfärden ur skolan för avgångselever. En lärare, Hermann Schulze, tog en madrass med till skolan och sov på rasterna då hans barn varit störande under nätterna. Andra har snott sig kring pekpinnar och det finns till och med sådana som farit omkring som racercyklister med basker. Många andra egenheter att förtiga.

Åtskilliga av lärarna här har varit elever. Krister Alenius och Arne Andersson hörde till de första som tog studentexamen här.

Det har förekommit vid några tillfällen att lärare från till exempel Göteborg inte stått ut med orten utan avvikit från lappmarksmetropolen till ”ljumma regn på avenyen” bland mycket annat.

Själv kom jag hit för 33 år sedan och väckte visst uppseende med mitt paraply. Jag har varit rektor sedan 1967.

Skolan var närmast dödsdömd runt 1970 men lever nu livskraftig, åtminstone så långt vi för tillfället kan överblicka.