Hur och när fick Malgomajskolan egentligen sitt namn?

För att gå till botten med detta lär man måst grotta ner sig i gamla protokoll i kommunens arkiv eller gamla tidningslägg och personer som har bättre koll på turerna kring detta får gärna höra av sig.

Foto: Vilhelmina Fotoarkiv

Det som definitivt går att fastställa är att Malgomajskolan ursprungligen var namnet på den lanthushållsskola som fanns i Laxbäcken mellan åren  1939 och 1965, först i Hushållningssällskapets regi och sedan med landstinget som huvudman. Att den skolan hette just Malgomajskolan var helt logiskt eftersom sjön Malgomaj fanns  alldeles bakom knuten.  Idag är skolbyggnaderna och marken ett jordbruksföretag med namnet Malgomajgården som också har Bed & Breakfast-verksamhet i den gamla lärarbostaden.

I slutet av 1960-talet gjordes läroplanerna om för det nya gymnasiesystem som kom att kallas Lgy-70 (läroplan för gymnasieskolan 1970) vilket sjösattes till höstterminen 1971. Det är sannolikt i samband med detta som man beslöt sig för ett nytt samlingsnamn på den enhetliga gymnasieskola som tidigare bestått av gymnasium, realskola och yrkesskola i parallella skolformer. 1971 års skolfoton saknas i vårt arkiv, men 1970 står det fortfarande Vilhelmina gymnasium och 1972 har skolans namn blivit Malgomajskolan.

Kan det möjligen ha utlysts en namnförslagstävling? Eller tog politikerna rätt och slätt beslut om att använda det inarbetade och sedan några år lediga skolnamnet trots det något ologiska i att tätortens gymnasium är beläget mer än en mil från sjön Malgomaj?  Att döpa skolan efter den avsevärt mer närbelägna Volgsjön var knappast aktuellt eftersom ortens låg- och mellanstadieskola redan bar detta vattendrags namn.

Nu har gymnasiet i Vilhelmina hetat Malgomajskolan nästan dubbelt så länge som lanthushållsskolan existerade och ett nytt namnbyte lär knappast vara aktuellt ännu på ett tag. Fast vem vet?

Foto: Malgomajskolans bildbank

Tidigare texter på temat Malgomajskolan 60 år som gymnasium: