Läsprojektet- alla elever läser 10 böcker

Alla är överens om att det är viktigt med god läsförmåga. Eleverna behöver träning i att handskas med texter som de kommer att stöta på både i arbetslivet och privat.

På den här sidan finns information om projektet

Vad kan jag hitta här?

Här finns information om t ex böcker, syftet med projektet osv.

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

VArför?

Elverna behöver träning i att handskas med texter 

Exempel

Exempel på genre och böcker 

På Malgomajskolan arbetar därför personalen sedan 2016 extra fokuserat med att stärka elevernas läsförmåga. Målet är att alla elever ska utvecklas som läsare och lyckas med sina studier. Som teoretisk grund ligger Donalyn Millers böcker om hur läslust kan skapas. Hon visar på vikten av att eleverna har gott om tid att välja böcker och läsa dem och att få välja fritt inom vissa ramar.

Målet på Malgomajskolan är att alla elever i åk 1 ska läsa 10 st. böcker. Fem är valfria och fem väljs ifrån specifika genrer (klassisk roman, grafisk roman, realistisk ungdomsroman, biografi och faktabok). Utvärdering har visat att ungdomarna som deltar i projektet läser dubbelt så många böcker som tidigare ettor.

Det är bra att projektet sträcker sig över ett helt läsår. Då finns det tid att byta bok och hitta något som verkligen väcker intresse. I slutet av läsåret är det utlottning av fina priser bland deltagande elever.

Eleverna läser schemalagt 2 * 20 min i veckan. Ett läsprotokoll fylls i och utifrån detta skrivs boktips som anslås i skolbiblioteket.

Spontana kommentarer från eleverna:

”Jag har läst mer än vanligt.”

”Jag har provat på nya typer av böcker.”

Faktaböcker

Klassisk roman

Biografi

Realistisk ungdomsroman

Grafisk roman