Förra veckan kom ett besked vi väntat på – Malgomajskolan har blivit beviljad ackreditering för Erasmus under programperioden 2021-2027.  Detta är andra ansökningsomgången på rad som Vilhelminas gymnasieskola fått denna ackreditering, vilket i praktiken betyder att vi får möjligheten att genomgå ett betydligt förenklat ansökningsförfarande när vi ansöker om europeiska projekt genom UHR (Universitet- och Högskoleämbetet).

Internationalisering har i över 30 år varit ett av Malgomajskolans prioriterade områden i och med Vilhelminas geografiska belägenhet där kontakter med andra länder inte har fallit sig naturligt. Många är de elever på yrkesförberedande program som kunnat göra delar av sin APL utomlands – framför allt i Nederländerna – via Erasmusprojekt.  Också elever på studieförberedande program har kunnat delta i ett antal europeiska samarbetsprojekt med andra skolor och därigenom knyta många värdefulla kontakter för framtiden. Likaså har även personal fått möjligheten att delta i fortbildningskurser och jobbskuggningsprojekt som inte hade varit möjliga på samma sätt utan EU-medel. Internationalisering har varit och är en viktig del i Malgomajskolans långsiktiga kvalitetsarbete.

För närvarande har vi av pandemiskäl under det senaste året tvingats ligga lite lågt med Erasmusprojekten och endast haft digitala utbyten, men under kommande läsår räknar vi med att kunna tuffa igång så smått igen.