Dörrarna på Hembergsskolan ner mot skidspåret kommer att hållas låsta.

De är endast avsedda som NÖDUTGÅNG.

Fortsättningsvis får ni använda ingången vid Nollan.