Elever i årskurs 1: glöm inte att lämna in era ifyllda läsformulär för projektet ”Läs tio böcker”. Senast 2/6 måste du lämna in formuläret för att det ska vara med i dragningen! Tänk på att varje läst bok är en lott i tävlingen, så lämna in formuläret oavsett hur många böcker du hunnit läsa! Du kan lämna blanketten till din svensklärare, till Bibblis-Kerstin eller till speciallärare Karin S. Dragningen sker under skolavslutningen den 8/6.