För alla Malgomajskolans elever finns nu chansen att delta i en tävling med fina priser. Läs en fackbok eller en roman och tyck sedan till om boken. Använd det formulär som din klassföreståndare delat ut. Behöver du fler finns formulären att hämta hos Kerstin på skolbiblioteket! Dragning sker i slutet av vårterminen. Lycka till – och trevlig läsning!