Måndag 30/11, writing, kl 14.00-15.30 för alla i åk 1.
Eleverna slutar för dagen efter provet.

Tisdag 1/12, reading, kl 08.30-10.00 för åk 1 utom NA, SA, TE.
Lektionerna återupptas kl 10.20.

Torsdag 3/12, reading, kl 08.30-10.00 för NA1, SA1, TE1.
Lektionerna återupptas kl 10.20.

Under rådande omständigheter är eleverna uppdelade i mindre grupper och utspridda i olika lokaler.
Allt för att minska risken för smittspridning.