Kungsfoto kommer onsdag 24/9 kl 08.30-16.00 och fredag 26/9 kl 08.30-14.00 samt fredag 3/10
kl 08.30-16.00. Fotografering kommer att ske i sal 226 M1. Se fotoschema i FirstClass.