Ni som har skulder i Te-C uppmanas att betala dem innan de blir för stora.