Klasskonferenser kommer att hållas enlig följande i skrivsalen 226, M1.

Måndag
16.00 FTTP 2 och TP 3

Tisdag
08.00 EE 1
08.30 EE2
16.00 EE3
16.30 VO3

 

Onsdag
08.00 VO 1
08.30VO 2
16.00 RL 1
16.30  RL 2

Torsdag
08.00 FT 1
08.30 FT2 och 3

Fredag
08.00 IMYRKFT