Klasskonferenserna hålls i skrivsalen 226 på M1.

Måndag  15/10
08.00 HA1
16.00 FTPB2+3
16.30 FTLB2+3
Torsdag 18/10
08.00 EE1
16.00 EE2
16.30 EE3
Tisdag 16/10
08.00 VO1
16.00 VO2
16.30 VO3
Fredag 19/10
08.00 FT1 A+B
Onsdag 17/10
08.00 RL1
16.00 HA2
16.30 HA3