Klasskonferenserna hålls i skrivsalen 226 på M1.

Måndag  8/10
08.00 RL2
16.00 RL3

Tisdag 9/10
08.00 TP2
16.00 TP3