Klasskonferenserna hålls i skrivsalen 226 på M1.

Måndag 18 feb
08.00 EE2
08.30 EE3
16.00 EE1
Torsdag 21 feb
08.00 NA2 och TE2
16.00 SA1
16.30 SA2
Tisdag 19 feb
08.00 RL1
08.30 RL3
16.00 HA1
Fredag 22 feb
08.00 TE1
08.30 NA1
Onsdag 20 feb
08.00 HA3
08.30 SA3
16.00 TE3 och NA3