Klasskonferenserna hålls i skrivsalen 226 på M1.

Måndag 11 feb
08.00 FTLB2
08.30 FTPB2
16.00 FTPB3
16.30 FTLB3
Torsdag 14 feb
08.00 VO1
16.00 VO2
16:30 VO3
Tisdag 12 feb
08.00 FT1B
16.00 FT1A
Fredag 15 feb
08.00 HA2 
Onsdag 13 feb
08.00 FTTRA 2
08.30 FTTRA3
16.00 RL2