Klasskonferenserna hålls i sal 226.

Måndag  12/3
08.00 FT1A
08.30 FT1B

16.00 FTPB och LB 2
16.30 FTPB och LB 3

Onsdag 14/3
08.00 EE1
08.30 EE2

14.00 IMYRKFT

Torsdag  15/3
08.00 VO3
08.30 VO2

16.00 HA1

Fredag 16/3
08.00 Transport 2
08.30 Transport 3