Klasskonferenserna hålls i skrivsalen 226 på M1.

 

Måndag 9/3
08.00 IMS 4-6
16.00 IMS 1-3

Torsdag 12/3
08.00 IMY

Tisdag 10/3
16.15 IMS 9

Fredag 13/3
08.00 1:a rummet

Onsdag 11/3
08.00 IMS 7-8