ugglaNu har skolbiblioteket dragit ut listor över de läroböcker som eleverna har lånat.

Klassföreståndarna ska komma in till oss på skolbiblioteket och hämtar dessa listor under den här veckan.

Sedan delar klassföreståndarna ut dessa listor till eleverna och påminner dem om att böckerna ska återlämnas.

Hjälps vi alla åt så kommer det att gå bra.

Inger och Kerstin