Julrock kl 13.00-14.00 och öppen scen kl 14.00-15.00 onsdag den 18/12 i Te-C.