Jobbskuggning

Via Erasmus+ kan olika arbetsplatser ansöka om jobbskuggningsprojekt syftande till att öka kompetensen hos medarbetare.

På den här sidan finns information om Malgomajskolans jobbskuggning

Vad kan jag hitta här?

Här finns information om de projekt som beviljats skolan, t ex CLEANSE.

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

MEDARBETARE

Collegial Learning in an International Setting

KOMPETENS

På Malgomajskolan

Malgomajskolan har sökt och fått olika projekt beviljade under de senaste åren.

De senaste heter CLEANSE (Collegial Learning in an International Setting) och pågår fram till och med vårterminen 2020.

 

Under höstterminen 2018 åkte Jani Ahonen (idrott) och Dag Nordvall (kemi + naturkunskap) till Slovenien och jobbskuggade kollegor på II. Gimanzija Maribor under en vecka.