Denna vecka (10-14 februari) har vi tre gäster på skolan. De är lärare från yrkesskolan BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler i sydvästra Tyskland. Skolan är ett utbildningscentrum för alltifrån ungdomselever på 16 år upp till vuxna på 55 år och har cirka 2.500 elever inskrivna – att jämföra med Malgomajskolan på under 400.

De har sökt och fått pengar från EU (Erasmusprogrammet) och fått stipendium för resa och uppehälle och vi önskar dem hjärtligt välkomna till Malgomajskolan, där de mest kommer att befinna sig på M1 och M2 för att se hur undervisning i ett svenskt gymnasium går till.

Från vänster till höger: Tina Busa, Klaus Müller, Angela Gerlach.

Text och foto: Leif Thorsson