Genom vårt samarbete med ROC Friesepoort  i Sneek, Nederländerna, kommer Malgomajskolan under de kommande 3 månaderna att ha två vuxna elever från Nederländerna som ska göra sin praktik här i Vilhelmina (de kommer redan i slutet av denna vecka.
De kommer att göra sin praktik, som undersköterskeelever, på de särskilda boendena Tallbacka och Åsbacka.