Umeå universitet har informationsdag onsdag 24/2 för elever i åk 3.

Avfärd från bussfickan nedanför M1 kl 06.45. Upplockning av elever i Åsele kl 07.45.

Hemfärd kl 15.25. Medföljande personal är Sara Danielsson och Erika Tegström.