Alla idrottslärare har inställda lektioner pga. Heligfjäll och Kittelfjäll-friluftsliv från och med tisdag 29/8, till onsdag 6/9. Samtliga lektionstillfällen med oss nyttjas bäst till studier i andra ämnen, om inte annan specifik information getts från respektive lärare och ämne!

 

Mvh idrottslärarna