Torsdag den 17 januari är det information från Ung Företagsamhet till elever i åk 1 och åk 2  HA, NA, SA, TE.

 
kl. 9.30-10.30 HA1, HA2             sal 220
 
kl. 10.30-11.30 NA1, NA2, SA1, SA2, TE1, TE2         lokal: TE-C (serveringen stängd under denna tid)
 
Lektioner återupptas direkt, enligt schema för respektive klass.