Handledarutbildning för Wist last och buss fredag den 28/2 kl 10.00-15.00, M3.