Vi anser att alla elever kan klara gymnasieskolan. Genom täta uppföljningar, engagemang från lärare samt god elevhälsa och kommunikation med hemmen lägger vi grunden för framgångsrika gymnasieår för Malgomajskolans elever.

Vi släpper ingen-principen är något Malgomajskolan har arbetat med under några år.

Genom att hålla i, hålla ut och hålla om våra elever, hjälper vi dem att nå sina mål.