Muntlig redovisning av gymnasiearbete för NA3 och SA3 onsdag den 30/4.