Redovisning av GA för SA3 och NA3 fredag 18/1. Åhörare är SA1-2, NA1-2.

Ca-tider:

  1. 9-12 redovisning SA3, åhörare SA1-2
  2. 13-14 redovisning NA3, åhörare NA 1-2

Sal: meddelas snart