Rektor går igenom skolans värderingar för åk 1 i Te-C enligt följande:

tisdag 13/10 kl 13.00  FT1a, SA1, TE1, IMYRKFT1
kl 14.30  EE1, FT1b, VO1

onsdag 14/10  kl 13.00  1:a rummet, HA1, RL1