Några elever i åk 2 åker till Kittelfjäll torsdag 1/9 – fredag 2/9. Se mer info i FirstClass.