Friends har träff med eleverna i åk 1 och 2 torsdag 20/10 kl 09.00-11.00 på Folkets hus.