Onsdag 16/11 kl 14.00-17.00 utbildning för ALL personal i Biosalongen på Folkets hus.
Alla lektioner utgår från kl 13.45

Torsdag 17/11 kl 09.30-10.00 inspirationsföreläsning för eleverna i åk 1 och 2. Biosalongen på Folkets hus. Undervisande lärare följer eleverna ned till Folkets hus.
Lektionerna startar kl 10.20.

Torsdag 17/11 kl 11.00-12.00 Pass för elevhälsan. Lokal 2 Folkets hus.

Torsdag den 17/11 kl 13.00-15.00 utbildning för ALLA som är klassföreståndare. Lokal 1 på Folkets hus.
Alla lektioner ställs in från kl 12.45