Denna dag får inga andra elever än studenterna vistas på M1.

 

09.30          Studenterna samlas på M1-parkering för fotografering.

 

10.00          Avslutningsklasserna samlas tillsammans med sin klassföreståndare på Te-C för gemensam Studentfrukost. Toastmasters Stina B och Anders P kommer att ta emot anmälan på ev. tal, stipendieutdelningar under frukosten.

 

12.15          Avslutningsklasserna samlas för avgång från skolgården M1 till kyrkan klassvis under ledning av rektor. Klassföreståndaren går med sin klass, såväl till kyrkan som från kyrkan.

Tågordning för marschen: (se nedan).

 

Ca 12.30    Samling i kyrkan för gemensam avslutning.

 

13.30 ca     Betygsutdelning i Te-centralen under ledning av rektor och klassföreståndare, beräknas pågå till ca 14.15. Turordningen vid rutschkanan är densamma som i tåget (se nedan).

 

TURORDNINGEN

Turordning för 2018: SA, TE, VO, EE, FT hela programmet alla nationella inriktningar samt IMYRKFT, fristående IM och särskola, HA, NA,RL.