Schemabrytande aktivitet för vissa klasser tisdag 16/2 mellan 9.00-11.30.

Framtidsresan är en aktivitet arrangerad av Skogsindustrierna för att visa bredden av alla de arbeten som finns inom den näringen. Många känner nog igen den då de brukar vara här vartannat år. Vi brukar därför låta åk 2 och 3 delta så får åk 1 vänta tills nästa gång de är här.

De klasser som skall delta är: FTTRA 2-3, SA 2-3, NA 2-3, TE 2-3, IMSPR 2-3 = 101 elever

De flesta klassföreståndare bör nu också fått info via epost från Framtidsresans arrangörer. KLF bör i görligaste mån delta. Annars kan undervisande lärare medfölja.

Samling sker klockan 9.00 i Nöjesgården, Folket hus!