Var vänliga att inte gå över fotbollsplanen under lektionstid.

Det är störande och påverkar undervisningen negativt.