Schemabrytande aktiviteter för hela skolan fredag 26/1.

 • Kunskapsdag för elever och personal.
 • Skolan delas i 2 grupper:
  • Grupp 1: 09.00 – 15.00
  • Grupp 2: 10.00 – 16.00
 • Upplägg:
  • Föreläsning, FH Östgården: Strukturer, rasism, samisk historia
  • Filmvisning, FH Biosalongen: Sameblod
  • Diskussion om filmen + värderingsövningar, Malgomajskolan

Grupp 1, 09.00-15.00

 • År 1           112
 • Första rummet 12
 • Gy-sär         5
 • IMYRK           13
 • Språkintro
  -grupp EM       15
  -grupp AE       11
  -grupp LAR      6
  -grupp MO       13
  -grupp CAT      11

Grupp 2, 10.00-16.00

 • År 2           85
 • År 3           75
 • Språkintro
  -grupp CU       13
  -grupp PER      13
  -projekt        15