En enkel biljett – en stark berättelse om förintelsen, onsdag 12/10 kl 13.00 på Folkets hus, Essegården.

Nationella program åk 2, samtliga klasser = 80 elever
Nationella program övriga: NA1, TE1, TE3, NA3, SA1, SA3 = 45 elever
SPRÅKINTRO E, F = 15 elever
Första rummet = 10 elever
IMYRK = 10 personer
VO3 = 10 elever