Föreläsning NPF av Autism- och aspergersförbundet, för all personal inom skolvilhelmina, tisdag 15 mars kl 13.00-17.30. 
Föreläsningen sker via länk som skickas ut till din mejladress den 14 mars (om du är anmäld).

Eleverna får arbeta med skoluppgifter på annan plats, fr om kl. 12.00 (lunch).