På Malgomajskolan ett bra samarbete med Polisen. Polisen var på besök hos oss i veckan och gick igenom några av våra lokaler med sin droghund. Vår kurator och drogpolicy ansvarige Petra, gick tillsammans med dem. Petra påtalar att syftet med detta goda samarbete är att ha ett aktivt och förebyggande arbete mot en drogfri miljö i skolan.
Och hon kan glädjande meddela att inga droger hittades inom skolans lokaler!
Samarbetet med polisen fortsätter även under 2021.
 
Mvh Skolledningen