Inbjudan till föräldramöte på Malgomajskolan
-för er som har ungdomar som börjat första året.

Välkommen Måndagen den 16 september kl 18.00 Malgomajskolan byggnad 1,Skolgatan 13

Vi ber alla föräldrar ställa upp på mötet!
Det är viktigt att föräldrar och vårdnadshavare känner till vår målsättning – alla elever kan klara skolan!

För att klara detta behöver vi en nära relation med hemmen.
Mentor är en nyckelperson i samarbetet mellan hem och skola. Ni kommer därför att få träffa era ungdomars mentor för att redan nu lägga grunden till en bra relation.

Malgomajskolan jobbar aktivt med att förbättra attityder och värderingar kring studier. I denna målsättning ingår ett arbete kring elevens hälsa. Av detta skäl är Malgomajskolan och tillhörande skolområde ett rökfritt område. För att lyckas behöver föräldrar och vårdnadshavare hjälpa till med attityder och värderingar kring studier och hälsa.

Skolledning, mentorer och elevhälsa medverkar. Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna önskar skolledningen:
Per, Helena, Carola, Sara

Vid eventuella funderingar, kontakta vår administration: 0940- 14224