Välkommen torsdagen den 21 september kl 18.00 Malgomajskolan byggnad 1, Skolgatan 13

 

Vi ber alla föräldrar ställa upp på mötet!

Det är viktigt att föräldrar och vårdnadshavare känner till vår målsättning – alla elever ska klara skolan!

 

För att klara detta behöver vi en nära relation med hemmen.

Klassföreståndaren är en nyckelperson i samarbetet mellan hem och skola. Ni kommer därför att få träffa era ungdomars klassföreståndare för att redan nu lägga grunden till en bra relation.

 

Malgomajskolan jobbar aktivt med att förbättra attityder och värderingar kring studier. I denna målsättning ingår ett arbete kring elevens hälsa. Av detta skäl är Malgomajskolan och tillhörande skolområde ett rökfritt område. För att lyckas behöver föräldrar och vårdnadshavare hjälpa till med attityder och värderingar kring studier och hälsa.

 

Skolledning och elevhälsa medverkar. Vi bjuder på fika.

 

Varmt välkomna önskar skolledningen:

Per, Helena, Carola

 

Vid eventuella funderingar, kontakta vår administration: 0940- 14224