Elevrådsmötet den 26 april är flyttat till den 2 maj 11.00 i Bildsalen.