Föreläsning för hela åk 1, VO2, elever Första rummet tisdag den 21/4 kl 13.00-14.30 på Folkets hus.

Våga ifrågasätta!

En interaktiv föreläsning där vi rör oss både på individplanet och på en övergripande samhällsnivå.                       Föreläsningen tar upp vi och dom-tänkande, stereotyper och rasism i dagens Sverige.

Ur ett källkritiskt perspektiv problematiseras vanliga påståenden och frågeställningar om flyktingskap,                       kriminalitet, kultur och svenska traditioner. Vi belyser intoleransens och rasismens konsekvenser och                       vad som händer när vi låter fördomar styra hur vi handlar. Våga ifrågasätta! är anpassad efter olika                       åldersgrupper och kan erbjudas till elever i åk 7-9 samt till gymnasieelever.