6 – 12 oktober infaller den Europeiska dyslexiveckan. I år är temat ”Rätten att läsa”. Besök gärna             biblioteket denna vecka! Du som undervisar kan titta på skolans utbud av lättläst fack- och skönlitteratur och få information om olika hjälpmedel som kan stötta dina elever i läsprocessen.