Onsdag den 1/3 kommer vi att ha en informationsdag om EU för vissa av våra klasser. Jan Hult från Europa-direkt kommer att hålla i detta enligt följande schema.

Samhällskunskapslärarna kommer att vara med grupperna och sköta närvarokontrollen så övriga undervisande lärare behöver inte följa med klasserna.

Plats: M1 sal.226

Grupp 1: 09:00 – 11:30
SA.1, HA.2, TE.2, VO.2. (32 st. elever)

Grupp 2: 13:00 – 14:00
RL.2, EE.2, Språkintro.F. (28 st. elever)

Grupp 3: 14:00 – 15:00
FTLB.2, FTPB.2, FTTR.2 (24 st. elever)