Sneek

Sneek är en stad i Nederländerna, en frisisk stad som ligger sydväst om Leeuwarden.

På den här sidan finns information om vårt samarbete med ROC Friesepoort  i Sneek. 

Vad kan jag hitta här?

Här finns information om t ex vilka som kan få åka och vad som krävs för att få åka.

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

Nederländerna

ROC Frieseport

EU

Erasmus+

Inom ramen för Erasmus+ och vårt samarbete med ROC Friesepoort  i Sneek erbjuds sedan många år tillbaka ett tiotal yrkeselever ur årskurs 2 utlandspraktik i Nederländerna täckt av EU-medel. Eleverna får skriva ett CV och väljs sedan ut efter intervjuer och matchas mot passande praktikplatser i Sneek med omnejd.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet ger dig och din organisation möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka er kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

Kontakta oss

Biträdande rektor yrkesprogram

Carola Bergh

carola.bergh (at) edu.vilhelmina.se

0940 – 142 56

Skolgatan 13 . 912 81 Vilhelmina