Elevrådsprotokoll 19 sept 2017

Utvärdering Elevenkät 2017-001

Hej

Bifogar senaste elevrådsprotokollet samt resultatet av elevenkäten från i våras (Maj 2017)

Enkäten har suttit en tid på elevrådets anslagstavla men nu bifogar jag hela utvärderingen så att ni kan fundera i klassråden till nästa elevrådsmöte den 16/10 10:00

Kolla på

– Stress , vi behöver ta tag i detta, hur?

– Studiero i klassrummen, något behöver troligen göras åt detta också

– Mobbning, hur förebygga?

– Trygghet, hur förbättra Idrotten, Matsalen (Här pågår en del jobb)

Mvh/Per